हाम्रो वेबसाइटमा तपाईंको स्वागत छ, इस्लाम नै त्यो धर्म हो जसलाई अल्लाहले रोज्नु भएको छ । त्यसको विषयमा जानकारीको लागि हामिलाई सम्झिनुहोस्    
 • भिजिटर्स संख्या

   
  Flag Counter
  मृतकहरूको इच्छा
  ...यस जीवनमा प्रत्येक मानिसको धेरैवटा र भिन्ना भिन्नै इच्छाहरू हुन्छन्, र यी इच्छाहरू विविध विचार अनुसार छुट्टा छुट्टै पनि हुन्छन् , ती मध्ये: त्यो समाज जसमा ब्यक्ति जीवन बिताईरहेको हुन्छ, र त्यो सोच जसमा त्यसको पालनपोषण भयो, ती साथी र नाता गोता जुन त्यसको वरिपरि हुन्छन् |
  डाउनलोड
  व्यवसायको इस्लामी तरिका
  ...
  डाउनलोड