हाम्रो वेबसाइटमा तपाईंको स्वागत छ, इस्लाम नै त्यो धर्म हो जसलाई अल्लाहले रोज्नु भएको छ । त्यसको विषयमा जानकारीको लागि हामिलाई सम्झिनुहोस्    
 • भिजिटर्स संख्या

   
  Flag Counter
  डाउनलोड संख्या डाउनलोड सुन्नुहोस् खण्डको नाम
  19 नुहाउने विधि | वक्ता: शैख़: अफ़रोज़ आलम मदनी
  19 तयम्मुमको विधि | वक्ता: शैख़: अफ़रोज़ आलम मदनी
  18 वोजूको विधि | वक्ता: अफ़रोज़ आलम मदनी
  19 उमरह | वक्ता: अफ़रोज़ आलम मदनी
  19 हज्ज गर्नु | वक्ता: अफ़रोज़ आलम मदनी
  18 जकातुल फित्र, वक्ता: अफरोज आलम मदनी
  21 जकात (धर्मदाय) वक्ता: अफरोज आलम मदनी
  18 सलात अर्थात नमाज पढ्नु
  19 रमजान् महिनाको व्रत