हाम्रो वेबसाइटमा तपाईंको स्वागत छ, इस्लाम नै त्यो धर्म हो जसलाई अल्लाहले रोज्नु भएको छ । त्यसको विषयमा जानकारीको लागि हामिलाई सम्झिनुहोस्    
 • भिजिटर्स संख्या

   
  Flag Counter
   


  आस्था सम्बन्धित वर्जित कुराहरु

  कुनै प्रकारको उपासना अल्लाह बाहेक अरू कसैको लागि गर्नु जस्तै:

  १- अल्लाह बाहेक कसैको कसम खानु |

  २- अल्लाह बाहेक कसैको लागि भाकल (प्रतिज्ञा) गर्नु , तथा बलि दिनु |

  ३- अल्लाह बाहेक कसैसित उद्धार याचना गर्नु  तथा मदद्त माग्नु |

  ४- अल्लाह बाहेक कसैको शरण माग्नु |

  ५- मृत्यु भइसकेका नबी तथा धर्मीजनलाई पुकार्नु, वा तिनीहरूलाई माध्यम बनाउनु |

  ६- तंत्र (ताबीज) झुन्ड्याउनु |

  ७- ज्योतिषी र भविष्यबक्ता कहाँ जानु, र तिनीहरू बाट सोध्नु, र अदृश्यको विषयमा तिनीले बताएको कुरालाई पत्याउनु |

  ८- अल्लाहले हराम (अवैध) गरेकोलाई हलाल (वैध) ठान्नु, वा अल्लाहले  हलाल (वैध) गरेकोलाई हराम (अवैध) ठान्नु |

  ९- मुस्लिमलाई काफिर भन्नु |

  १०- अपसगुन मान्नु |

  ११- विलापनु अर्थात कसैको मृत्यु पछि दु:ख पोख्दै गरिने  रुवाइ