हाम्रो वेबसाइटमा तपाईंको स्वागत छ, इस्लाम नै त्यो धर्म हो जसलाई अल्लाहले रोज्नु भएको छ । त्यसको विषयमा जानकारीको लागि हामिलाई सम्झिनुहोस्    
 • भिजिटर्स संख्या

   
  Flag Counter
   
  शाबान महिना र समाज
  शाबान अरबी महीनाको आठौं महीना हो । यस महिनामा मानिस पानीको खोजी गर्नका लागि अलग-अलग स्थान, वा गुफामा जाने गर्दथे । अरबवासीहरुको यो पुरानो चलन चल्ति थियो । अल्लाह तआलाले मानिसलाई पुण्य प्रदान गर्नको लागि विभिन्न उपाय निकाल्नु हुन्छ जसको लागि उसले मानवलाई धेरै नै पुण्य कार्य गर्नको लागि उत्साहित गर्दछ । जो भक्त धेरै ज़्यादै नफ़ली (गैर अनिवार्य नमाज़) को माध्यमबाट अल्लाहको दयालुता चाहन्छ, अल्लाहले उसलाई अफ्नो सबै भन्दा असल भक्त बनाउनु हुन्छ र उसलाई हरेक किसिमबाट मद्दत गर्नु हुन्छ र जीवनको हर मोडमा अल्लाहको सहायता उसको साथ हुन्छ।
  थप . . .    
   
  मात्र एउटा सन्देश
  डाउनलोड
  मृतकहरूको इच्छा
  डाउनलोड
  इस्लामीय भाइचारा
  डाउनलोड
  व्यवसायको इस्लामी तरिका
  डाउनलोड